Nye regler MC+Trailer

Motorcykel kategorier 2013

 

Fra 19. januar 2013 har Danmark indført de samme kørekortkategorier som i resten af EU.

Det kan du læse mere om på denne side.

 

Kategori

Hvad må du køre?

Alderskrav

A1
(lille motorcykel)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab. 

 

 18 år

 

 

 

 

 

    

Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højest 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på højest 15 kW. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab. 

__________________________________________________________________________-

Lille knallert 

Stor knallert samt stor knallert tilkoblet én påhængsvogn 

Let firehjulet bil (quadricykel) med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højest 45 km i timen samt et sådant køretøj tilkoblet ét påhængskøretøj 

A2
(mellemstor motorcykel)

 

 

 

 

 

 

Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab. 

 

20 år* 

 

De samme køretøjer som nævnt under kategori A1.

_____________________________________________________________________________ 

A
(stor motorcykel)  

Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab. 

 

 

 

24 år, dog 22 år, hvis mindst to års erfaring fra kategori A2 (ny kategori) eller kategori A (lille motorcykel) (gammel kategori) ** 

  

Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab. 

De samme køretøjer som nævnt under kategori A2 og A1. 

 

 

 

* 18 år, hvis du er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Før det fyldte 20. år giver kørekortet alene ret til at føre køretøjet i tjenesten.

** 21 år, hvis du er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller du alene skal have ret til at føre visse køretøjer. Før det fyldte 24. år (22. år med mindst to års erfaring fra kategori A2) giver kørekortet alene ret til at føre køretøjet i tjenesten. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trailer regler 2013.

Kørekortbekendtgørelse 2013
Der er ikke kommet skærpede krav om trailerkørekort for nye bilister i den nye kørekortbekendtgørelse,

som træder i kraft 19/1-2013. Til gengæld indføres ny mulighed for at køre med vogntog uden trailerkørekort.

Ligesom den såkaldte +50 kg regel bortfalder.


Det var forventet, at der ville komme krav om trailerkørekort for alle nye bilister, hvis de skulle køre med anhænger med totalvægt på mere end 750 kg, men det skete ikke.

De nye lempede regler er både lette at forstå og fritager mange for trailerkortet.


Trailerkørekort eller B+
Som noget nyt indføres en mulighed for at kunne udvide B-kørekortet til B+, som giver ret til at føre et vogntog med en totalvægt på op til 4250 kg, uanset at anhængerens totalvægt overstiger 750 kg.

Et trailerkørekort (B/E) giver ret til at føre vogntog på op til 7.000 kg.

Undervisning til at erhverve B+ vil følge samme plan som undervisning til erhvervelse af et trailerkørekort – B/E.

Forskellen er, at køretimerne og køreprøven for B+ vil kunne klares med et mindre vogntog end, hvis man skal erhverve trailerkørekort.


B+ i udlandet
B+ kørekort vil være anført med kode på kørekortet, på samme måde som hvis kørekortet indeholder kode om at føreren skal benytte briller eller kontaktlinser. Koden er i henhold til EU-direktivet, som udenlandske myndigheder forventes at kende.


Gældende regler fra 19. januar 2013
De fleste danske bilister har et kørekort i kategori B, hvilket betyder, at de må køre en bil op til 3500 kg totalvægt.

Med denne må de køre med en anhænger på op til 750 kg totalvægt, hvis bilen er godkendt til at kunne trække en sådan vægt.

 

 

Er anhængerens totalvægt over 750 kg, må bilens tilladte totalvægt og påhængsvognens tilladte totalvægt tilsammen ikke overstige 3.500 kg. 

Dermed bortfalder den såkaldte +50 kg, hvor anhængerens tilladte totalvægt ikke må overstige bilens egenvægt +50 kg.


Overstiger bilens totalvægt og anhængers totalvægt kørekortets grænse på 3.500 kg, skal man pr. 19. januar 2013 enten have udvidelsen B+ eller et trailerkørekort. Hverken B+ eller trailerkørekort indbefatter en ny teoriprøve, men består af 4 teorilektioner, 6 praktiske timer og en praktisk prøve.