Teknik motorcykel

 

Kontrol af Motorcykel ved køreprøven

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QtozImyMPK0
 
 

 

 

 

Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt:

 

Ved fuldt styreudslag skal der være tilstrækkelig plads til førerens hænder. (Mod tank eller kåbe).

 

Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelse. 

 

Styret skal min. Være 55 cm. bredt

 

Styr og håndtag skal sidde fast. Max 30 cm. Over sædehøjde og ikke under

 

Slør må ikke forekomme mellem kronrør og styrestamme

(Tjekkes ved at skubbe MCen op mod en mur eller høj kant)

 

Gaffelkrone og samlestykke tjekkes ved at holde forhjul mellem benene og vride frem og tilbage i styret.

 

Der kan forekomme lidt slør pga. de gummibøsninger som skal dæmpe rystelser i styret

 

Styreapparatet må ikke på grund af udstyr eller andet hindres i sin bevægelse og skal

 

kunne drejes let og hurtigt uden mislyde eller punktvis træghed.

 

 

 

Du skal kunne kontrollere om følgende forhold ved mekaniske bremser er opfyldt:

 

Håndbremsegrebet må højst kunne trækkes 2/3 ind.

 

Fodbremsepedalen skal have en riflet eller gummibelagt overflade, så den giver et godt

 

fodfæste.

 

Pedalen bør i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i henhold til fodhvileren, den

 

må højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet og må ikke bringe foden i en ube-

 

kvem stilling.

 

Bremsearme, bremsekabler og trækstænger må ikke slides eller klemmes mod dele af

 

motorcyklen.

 

Bremsekabler skal være smurte, hele og uden knæk. Trækstænger må ikke være defor-

 

merede.

 

 

 

Du skal kunne kontrollere om følgende forhold ved hydrauliske bremser er opfyldt:

 

Håndbremsegrebet skal have en mindre frigang og må højst kunne trækkes 2/3 ind ved en

 

påvirkning svarende til en kraftig opbremsning.

 

Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning må bremsegrebet ikke kunne

 

trækkes længere ind mod gashåndtaget.

 

Fodbremsepedalen skal have en mindre frigang og en riflet eller gummibelagt overflade,

 

så den giver et godt fodfæste.

 

Pedalen bør i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren, den må

 

højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet og må ikke bringe foden i en ubekvem

 

stilling.

 

Bremsepedalen må ikke synke, når den vedvarende holdes nedtrådt med konstant på-

 

virkning.

 

I beholderen til bremsevæske skal væskestanden være mellem min. og max. mærkerne.

 

Bremsesystemet skal være tæt dvs. uden udsivning af bremsevæske fra bremseslanger,

 

bremserør og hjulbremser.

 

Bremseslanger og bremserør skal være ubeskadigede og må ikke kunne slides eller

 

klemmes mod dele af motorcyklen.

 

 

 

Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved lygter, refleks og horn er opfyldt:

 

Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.

 

Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger, (eventuelt bedømt udefra på lys-

 

mørke grænsens placering).

 

Nærlyset skal oplyse vejen mindst 30 m foran motorcyklen uden at blænde (bedømt på,

 

at overkanten af lysgrænsen falder mindst 1 cm pr. m).

 

Fjernlyset skal oplyse vejen mindst 100 m foran motorcyklen

 

Stoplygter skal give væsentlig kraftigere lys end baglygter.

 

Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys, og med et interval på

 

1-2 gange i sekundet

 

Nummerpladelygten skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen, så den tydeligt

 

kan læses i mindst 20 m's afstand.

 

Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

 

Hornet skal have en klar, konstant tone.

 

 

 

Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved motor og udstødningssystem er

 

opfyldt:

 

Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

 

Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.

 

Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

 

Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens

 

anvisninger.

 

 

 

Du skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved transmissionen er opfyldt:

 

- Kæden skal være smurt og må ikke være rusten.

 

- Kæden eller tandremmen skal have en tilpas stramhed. Den skal normalt kunne bevæges

 

  Ca. 1-3 cm op midt mellem tandhjulet på gearkassen og baghjulet.

 

 

 

Du skal kunne kontrollere om følgende forhold ved de bærende dele er opfyldt:

 

- Hjulfælge skal være ubeskadigede.

 

- Hjuleger skal være hele, tilstrækkelig spændt og til stede i fuldt antal.

 

- Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændt og uden slør.

 

- Dæk skal have mindst 1 mm dybde i hovedmønstret, eventuelt bedømt ved slidindikato-

 

  rer.

 

- Eventuelt retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.

 

 

 

- Støddæmpere skal være virksomme (bedømt ved, at motorcyklens forparti eller bagparti

 

  efter en kraftig nedtrykning løfter sig og falder til ro med det samme). Justerbare stød-

 

  dæmpere skal være korrekt indstillet.