Kørekort / Køreteknisk kursus

Køreteknisk kursus

Her har vi mulighed for at skræddersy, et kursus som netop passer til dig og din virksomhed, dine venner el. lign. Der skal dog være mindst 6 deltagere for at oprette holdet.
 
Her undervises der i moderne køreteknik, hvor der sættes fokus på elevens praktiske formåen, samt at prøve grænser af, således eleven har god mulighed for at klare sig i kritiske situationer, under alle vejrforhold. Kører man i egen bil, har man mulighed for at afprøve de forskellige hjælpeforanstaltninger, der er monteret i bilen. 
 
Det køretekniske kursus er en del af køreundervisningen. Her undervises efter undervisningsplanen der er tilpasset til nye trafikanter, her er forældre eller søskende som har kørekort velkomne til, at deltage i undervisningen. 
 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til plads bestilling.
 
 
Støvring Køreskole